Behandeling Sensomotorische integratie


Heeft uw kind problemen met:

» Tanden poetsen
» Douchen/haren wassen
» Nagels knippen
» Concentratie/Alertheid
» Taakgerichtheid
» Knuffelen/contact maken
» Doseren van emoties (snel boos worden of heel mat zijn)
» Sensorisch materiaal (klei; modder; vingerverf etc.)
» Bewegen en bewogen worden (b.v. zelf schommelen of samen       schommelen)
» Spelen
» Onverwachte situaties
» Overbeweegelijkheid
» Onhandigheid
» Eten
» Zelfvertrouwen
» Schoolvaardigheden
» Handvaardigheid
» Evenwicht
» Steun nemen op de grond
» Handhaven van de houding
» …………………………………
» ………………………………...

wie weet heeft uw kind dan een sensorische integratie stoornis. Door een observatie, onderzoek en vragenlijst (ingevuld door de verzorgers/begeleiders) kan er duidelijk worden aangegeven of het kind een zodanige stoornis heeft dat hij/zij baat zal hebben bij individuele therapie.

De observatie en verslaglegging samen is 4 uur

De therapie sessie duurt 45 minuten en kost € 45,00 exclusief BTW).

Hoe lang een therapie zal gaan duren is moeilijk aan te geven maar wanneer het onderzoek is afgerond kan er wel een tijdsindicatie worden gegeven.