WIE IS CHRISTIEN SPIJKERBOER:


Even voorstellen:
Ik ben Christien Spijkerboer, Psychosociaal Therapeut, Coach,Trainer en Bewegingstherapeut.

De combinatie van het bewegende lichaam en het denkend mens is voor mij de basis in mijn vak. Deze unieke basis gebruik ik in mijn werk. Mee bewegen met de mens die een steuntje in de rug kan gebruiken Na verloop van tijd dit steuntje stap voor stap samen met de cliënt afbouwen, zodat de cliënt zelf weer op eigen kracht verder kan.


Mijn keuze om het werk te doen wat ik nu doe is tot stand gekomen op de middelbare school. In die tijd wilde ik werken met mensen “in beweging”.
Het was mijn droom om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen c.q. te zetten.
Maar ja, mensen laten bewegen, wat ga je dan doen?
Het CIOS sloot aan op mijn ideeën. Na het CIOS ben ik als bewegingsagoog gaan werken met verschillende doelgroepen (verstandelijk; lichamelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten) en heb aansluitend de cursus Psychomotorische Therapie gevolgd.
Na verloop van tijd wilde ik me meer gaan verdiepen in de psychische problematieken die ik in de praktijk tegen kwam.
In Nijmegen heb ik de post HBO - psychosociale therapie gevolgd en deze opleiding gaf mij de kennis die ik zocht om inzicht te krijgen in de psychosociale problemen waarmee de cliënten bij mij kwamen.
Nadien ben ik de opleiding sensomotorische integratie gaan volgen. Dit heeft mij laten inzien dat een groot deel van de ontwikkeling valt of staat met de zintuiglijke ontwikkeling.
Jong tot oud heeft te maken met de zintuigen. Hoe kunnen we deze zintuigen het beste laten integreren in onszelf en hoe gebruiken we ze. Wat zegt het over de mens die we zijn. Deze kennis gebruik ik tijdens individuele gesprekken maar ook tijdens trainingen aan groepen. De manier van communiceren en handelen spelen hierbij een grote rol.
De trainingen die ik geef aan groepen zijn interactief, beweeglijk, dynamisch, eerlijk, open, respectvol en met een randje humor. Door een goede wisselwerking tussen de groep en mij en tussen alle individuen onderling, kom je op een kwalitatief hoog niveau trainingen.

Mijn website: beweeg ervaar en leer is mijn levensmotto, mijn vakfilosofie.
Door te bewegen ervaar je en door te ervaren leer je.
Geldt dit niet voor alles?


Christien Spijkerboer