Coaching


Coaching is het begeleiden van volwassenen en kinderen die net een duwtje in de rug kunnen gebruiken om weer met een goed gevoel hun eigen weg te bewandelen.

Coaching is letterlijk de volwassene en het kind in beweging zetten, zodat ze hun eigen lijf en geest weer voelen bewegen. Ze bewegen, ervaren en leren (weer) de goede kant op te gaan.

Coaching is samen bewegen. Meebewegen met elkaar en ervaren van welke bewegingen je iets goeds kunt leren.

Een coach helpt bij moeilijkheden die volwassenen en kinderen ondervinden in hun functioneren als individu, als individu in relatie tot het eigen lichaam, tot andere mensen of tot de samenleving.

Een coach luistert en structureert de problemen om zo een goede weg naar herstel uit te kunnen stippelen voor de volwassene of kind.

Een coach toont empathie maar geen medelijden. Samen vechten voor een goede stap voorwaarts.

Coaching kunt u inzetten bij de volgende hulpvragen:
» gebrek aan zelfvertrouwen/onzekerheid
» keuzes maken (school; werk; carrière; relatie; vriendschap etc.)
» sociale vaardigheden/communicatieve vaardigheden
» opvoedingsproblematiek
» conflicten op het werk
» gebrek aan arbeidsmotivatie
» reïntegratie
» een nieuwe weg in te slaan


Kosten:
Een sessie duurt een uur en kost € 60,00 excl. BTW

Of U in aanmerking komt voor vergoeding kunt U navragen bij de praktijk of bij uw eigen zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling vanuit het aanvullend pakket onder natuurgenezers.

AGB code praktijk: 90-50276
AGB code zorgverlener: 90-041365

Andere mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding:
» de UWV heeft de IRO (individuele Reïntegratie Overeenkomst) voor werklozen met een uitkering
» PGB of SVB (een persoonsgebonden budget) aan te vragen via het CIZ
» Bijzondere Bijstand via de gemeente AWBZ
» Via de werkgever en/of bedrijfsarts