Wat is Psychomotorische therapie


Psychomotorische therapie wordt ook wel psychomotore therapie genoemd, en wordt vaak afgekort als PMT.
In psychomotorische therapie is de cliënt samen met de therapeut bezig met het doen van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Hierbij ligt de nadruk op het gebied van lichaamservaring en beweging. Hierbij is het doel van psychomotorische therapie het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waarop psychische klachten van de cliënt verminderd of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert psychomotorische therapie de cliënt om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren.

Psychomotorische therapie (PMT) in de praktijk
Door middel van beweging en lichaamservaring wordt het gedrag van de cliënt onderzocht, en worden er nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan door te experimenteren met ander gedrag. Als bewegingsoefeningen worden in psychomotorische therapie situaties uit de sport en het bewegingsonderwijs toegepast. Voorbeelden hiervan zijn zwemmen, balspelen of bewegen op muziek. Voor de oefening in lichaamservaring worden verschillende methoden toegepast, zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, en technieken uit bijvoorbeeld de sensory awareness en de bio-energitica. De psychomotorisch therapeut duidt daarbij de signalen die het lichaam van de cliënt afgeeft. Bewegingspatronen, lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding kunnen bijvoorbeeld wijzen op spanningen. Ook wordt er in psychomotorische therapie gelet op hoe de cliënt omgaat met de opdrachten, met zichzelf en met anderen.

Psychomotorische therapie bij kinderen
Bewegen met kinderen is de basis die hoort bij de ontwikkeling van het kind.
Je leert van de ervaring die je opdoet door te bewegen! Wat een kind aan den lijve ervaart en voelt zal veel eerder iets van het kind zelf worden dan wanner het kind het ziet of hoort. Wanneer je iets zelf ervaart en of voelt kun je dit beter plaatsen: opslaan op je eigen interne harde schijf. Je slaat het op en de volgende keer kun je vanuit dit geheugen een efficiëntere handeling neerzetten omdat je weet, herkent, dat je de handeling al een keer eerder hebt gedaan. Dit geldt voor alle mensen.

Wat bij de ontwikkeling erg belangrijk is, is dat het kind zichzelf gaat ervaren, zijn eigen lijfje. Hoe moet ik zitten, liggen, kruipen, staan etc. Deze handelingen zijn voor de kleintjes erg ingewikkeld. Door met ze fysiek bezig te zijn en te laten voelen waar de buik, rug etc zit begeleid je het kind stapje voor stapje in zijn/haar ontwikkeling en zal dit ook ten goede komen aan hun emotionele sociale ontwikkeling.

Uitgangspositie van de behandeling is dat de activiteit leuk moet zijn voor de kinderen. Wanneer iets niet leuk is leren de kinderen minder snel en zullen zich gaan verzetten. Verder proberen we zo dicht mogelijk bij het kind aan te sluiten. Letterlijk betekent dit dat we fysiek dichtbij zijn zodat we het kind kunnen laten ervaren en voelen wat de beweging met hun doet en figuurlijk dat de bewegingen die we aanbieden bij het kind aansluit. Dit kan per kind wel eens verschillen. Hier spelen we op in.
Het hoofddoel van de activiteit is met plezier bewegen, ervaren en leren.

De volgende problemen kunnen met Psychomotorische Therapie worden behandeld:
» psychosociale klachten
» sociaal-emotioneel
» sociale vaardigheid
» pesten
» motorische achterstand waardoor psychosociale problemen ontstaan
» faalangst
» negatief zelfbeeld
» extreme verlegenheid

Kosten:
Een therapiesessie duurt een uur en kost € 60,00 excl. BTW

Of U in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling kunt U navragen bij de praktijk of bij uw eigen zorgverzekeraar.

AGB code praktijk: 90-50276
AGB code zorgverlener: 90-041365