Psychosociale Therapie


Een psychosociaal therapeut heeft een veelzijdig mensbegeleidend beroep, wat inhoudt dat het beroep betrekking heeft op het werk ter bevordering van persoonlijk, maatschappelijk en cultureel welzijn. .
Een psychosociaal therapeut kan geraadpleegd worden wanneer de zelfredzaamheid van volwassene en kind wordt aangetast door lichamelijke, psychosociale en welzijnsproblemen. Een psychosociaal therapeut verricht haar taak op de veel voorkomende ‘welzijnsproblematiek’, die volwassene en kind nog nét niet ziek maakt, maar hun gezondheid wel aantast of ondermijnt. Deze volwassenen en kinderen kunnen meestal niet meer goed functioneren op het werk, op school of in hun privé-omgeving. Bij bijna alle menselijke activiteiten spelen lichamelijke en/of psychosociale aspecten een belangrijke rol.

In mijn praktijk zal de behandeling of begeleiding van de hierboven beschreven problematieken kunnen bestaan uit:
» hulpverleningsgesprekken (psychosociale methodieken zoals TA en RET)
» lichaamsgerichte therapie
» psychomotorische bewegingstherapie
» ontspanningsoefeningen
» ademhalingstechnieken
» sensomotorische integratie therapie

Lichamelijke of psychosociale problemen komen voort uit onderstaande gebieden of een combinatie hiervan:

Persoonlijke sfeer
o.a. gebrek aan sociale- of communicatieve vaardigheden, gebrek aan zelfvertrouwen of ‘zingeving’, psychosomatische klachten, onzekerheid, angst, gepest worden, nervositeit, stress, burnout, midlife-problemen, eenzaamheidsproblemen, concentratieproblemen, emotionele verwerking.

Lichamelijk welbevinden
o.a. spanningsklachten, chronische aandoeningen, achterstand in de motorische ontwikkeling, levensbedreigende ziekten.

Relationele sfeer
o.a. echtscheidingsproblematiek als volwassene of als kind, rouwprocessen, seksualiteitsproblemen, opvoedingsproblemen, gezins- en relatieproblemen.

Werksfeer
o.a. communicatieproblemen, teamconflicten, cultuurveranderingproblemen, reorganisatieprocessen, overbelasting, werkdruk, prestatiedrang, gebrek aan arbeidsmotivatie en -lust, arbeidsverzuim, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Maatschappij o.a. overheidsinstanties met haar specifieke problemen, werkloosheidsproblemen, problemen bij integratie van bepaalde bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving, agressieproblemen, gevoelens van sociale onrechtvaardigheden t.g.v. overheidsregels.

De deskundigheid van de psychosociaal therapeut is breed en praktisch. De psychosociaal therapeut neemt niet de plaats van de huisarts of medische specialist in. Als psychosociaal therapeut werk je in de vorm van een ‘verlengde armconstructie’.

De psychosociaal therapeut heeft bij het helpen oog voor de relatie tussen de somatische, psychologische en sociale aspecten. Doel is het individu in staat te stellen op bevredigende wijze naar eigen aard en mogelijkheden te functioneren'.

De behandeling / begeleiding verloopt doorgaans als volgt:
» Aanmelding en intakegesprek.
» Probleembespreking en -analysering.
» Voorstel tot behandeling en/of begeleiding (er zijn verschillende begeleidingsvormen
   mogelijk zie bovenstaande methodieken/werkwijzen). Dit gaat altijd in goede
   samenspraak. De cliënt en de psychosociaal therapeut moeten op 1 lijn zitten,
   anders is er niet sprake van efficiëntie behandeling/begeleiding.
» Een aantal sessies.
» Evaluatie of eindgesprek in samenspraak.

Kosten:
Een sessie duurt een uur en kost € 60,00 excl. BTW

Of U in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling kunt U navragen bij de praktijk of bij uw eigen zorgverzekeraar.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling vanuit het aanvullend pakket onder natuurgenezers.

AGB code praktijk: 90-50276
AGB code zorgverlener: 90-041365